Закључени билатерални споразуми о сарадњи BHANSA с Хрватском контролом ваздушне пловидбе и Контролом летења Србије и Црне Горе

Закључени билатерални споразуми о сарадњи BHANSA с Хрватском контролом ваздушне пловидбе и Контролом летења Србије и Црне Горе / 1
Закључени билатерални споразуми о сарадњи BHANSA с Хрватском контролом ваздушне пловидбе и Контролом летења Србије и Црне Горе / 2
Закључени билатерални споразуми о сарадњи BHANSA с Хрватском контролом ваздушне пловидбе и Контролом летења Србије и Црне Горе / 3
Закључени билатерални споразуми о сарадњи BHANSA с Хрватском контролом ваздушне пловидбе и Контролом летења Србије и Црне Горе / 4
Закључени билатерални споразуми о сарадњи BHANSA с Хрватском контролом ваздушне пловидбе и Контролом летења Србије и Црне Горе / 5
Закључени билатерални споразуми о сарадњи BHANSA с Хрватском контролом ваздушне пловидбе и Контролом летења Србије и Црне Горе / 6
Закључени билатерални споразуми о сарадњи BHANSA с Хрватском контролом ваздушне пловидбе и Контролом летења Србије и Црне Горе / 7

15. oktobar 2023. | Новости

Закључени билатерални споразуми о сарадњи BHANSA с Хрватском контролом ваздушне пловидбе и Контролом летења Србије и Црне Горе

Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA) је 10.10.2023. године у Мостару била домаћин „округлог стола“ на којем су поред представника BHANSA-е на челу с директором г. Даворином Приморцем учествовали делегација Хрватске контроле ваздушне пловидбе (ХКЗП) предвођена директором г. Мариом Куновцем – Варгом те изасланство Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо (SMATSA) на челу с директором Предрагом Јовановићем. 

На састанку су закључени веома важни билатерални споразуми о сарадњи BHANSA - ХКЗП те BHANSA - SMATSA. Ови споразуми означавају даље јачање веза и сарадње с циљем унапређења услуга у ваздушној пловидби и побољшања сигурности летења у овој регији.

Овај догађај означава кулминацију дугогодишње успјешне сарадње између ових пружаоца услуга у ваздушној пловидби и отвара пут за још дубљу размјену искустава и повезаност на свим нивоима. Споразуми потписани током овог састанка додатно јачају везе између ових институција, а фокусирани су на унапређење услуга у ваздушној пловидби и повећање сигурности летења у регији. Посебно је истакнуто да ова сарадња има богату историју, будући да BHANSA, ХКЗП и SMATSA већ дуги низ година успјешно сарађују у подручју ваздушног саобраћаја. Закључени споразуми усмјеравају ту сарадњу према новим изазовима и могућностима у сектору ваздушне пловидбе не само у нашим државама него и у Југоисточној Европи и шире.

Конкретни облици сарадње договорени су у областима: 

·         управљање ваздушним саобраћајем (АТМ);

·         систем управљања – Management System;

·         оптимизација капацитета, сигурност и contingency мјере ваздухопловно-техничких система (CNS)

·         ваздухопловна метеорологија;

·         сарадња с националним надлежним органима у поступцима сертификације и  континуиране усклађености, 

·         ваздухопловно информисање (AIS) и транзиција AIS у AIM - Aeronautical Information Management;

·         Планирање и имплементација SWIM-System Wide Information Management

Наведени споразуми ће се примјењивати и за друге области пословања за које се договори сарадња. За примјену споразума формираће се тимови и радна тијела за реализацију активности, именовати координатори за договорене области сарадње те одржавати координацијски састанци на којима ће се анализирати примјена закључених споразума. 

Поред закључивања споразума о сарадњи током округлог стoлa размотрен је већи број веома актуелних питања од заједничког интереса од којих истичемо размјену искустава о пружању услуга у ваздушној пловидби у љетној сезони 2023. и активностима на осигурању  капацитета за пружање АТС услуга. Наглашено је да су BHANSA, HKZP и СМАТСА пружили сигурне услуге у ваздушној пловидби за значајно повећани број летова авиона у односу на 2019. и 2022. годину  уз истовремено повећање капацитета и смањење кашњења.  Овако добрим резултатима свакако је допринијела одлична међусобна пословна и оперативна сарадња и свакодневна координација, али и ефикасност и способност за успјешан одговор на  повећање саобраћајне потражње.  

Округли стол заједно са закљученим споразумима о сарадњи је дао основе за наставак и даље продубљивање ионако успјешне сарадње три сусједна пружаоца услуга у ваздушној пловидби – BHANSA, ХКЗП и SMATSA. 

Досадашња сарадња ових институција била је кључна за осигуравање сигурности и ефикасности ваздушног саобраћаја у регији. Редовна размјена искустава и информација омогућила је боље разумијевање изазова и прилика с којима се свакодневно сусрећемо. Кроз године је развијено међусобно повјерење и заједничка визија унапређења ваздушног саобраћаја што је резултирало значајним повећањем конкурентности и допринијело повећању ваздушног саобраћаја у нашој регији,  па самим тиме и повећању прихода BHANSA. Томе су посебно допринијели пројекти  успостављања подручја слободног планирања летова без рута, прво SEAFRA (South-East Axis Free Route Airspace) и потом SECSI FRA (The South East Common Sky Initiative Free Route Airspace), који тренутно обухвата ваздушни простор чак 8 држава и то: Аустрије, Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе, Албаније и Сјеверне Македоније. Поред тога тренутно се проводе активности на спајању SECSI FRA и FRA  Италије. Ради подсјећања ови пројекти донијели су бројне користи корисницима наших услуга попут скраћивања путање авиона, смањења потрошње горива и заштите околине смањивањем емисије стакленичких плинова CO2 и азотног оксида NOx. Европска комисија је препознала ово велико достигнуће те партнерима у SEAFRA пројекту (BHANSA, ХКЗП и SMATSA) 2017. године додијелила престижну награду Single European Sky. SECSI FRA пројекат који је настао спајањем простора слободног планирања летења без рута  SEAFRA (Босна и Херцеговина, Хрватска и Србија) и SAXFRA (Аустрија и Словенија) је 2019. год. заслужио награду Европске комисије Single European Sky у категорији Network Performance. Овом пројекту су се 2021. године придружили Сјеверна Македонија и Албанија. 

BHANSA, ХКЗП и SMATSA су остварили најбољу могућу сарадњу приликом провођења пројекта успостављања обласне контроле ваздушног саобраћаја у ваздушном простору БиХ од стране Центра обласне контроле лета БиХ - BHACC што је посебно допринијело успјеху овог пројекта који је ушао у историју цивилног ваздухопловства БиХ. 

У данашњем времену, BHANSA, ХКЗП и SMATSA изнимно успјешно сарађују на свим пољима како би пружали услуге у ваздушној пловидби на сигуран и ефикасан начин уз минимална кашњења и бригу о заштити околине у условима сталног раста саобраћаја.  

На нивоу сва три пружаоца услуга предузимају се значајне активности на увођењу и примјени нових технологија, а у складу са стратешким плановима развоја. С тиме у вези посебно су истакнути пројекти: Controller Pilot Data Link Communications (CPDLC), унапрјеђење система за обраду података (Data Procesing System - DPS), увођење секундарних надзорних система базираних на технологији мултилатерације (MLAT), увођење система управљањем аеронаутичким информацијама (Airspace Information Management- AIM), с намјером преласка на управљање информацијама на нивоу система (System Wide Information Management- SWIM, пружање заједничких услуга информисања у систему за управљање беспилотним летјелицама (Unmanned Traffic Managment System - U-Space) у ваздушном простору; пружање услуга управљања саобраћајем беспилотним летјелицама у ваздушном простору (U-Space услуге у U-Space ваздушном саобраћају), имплементација система беспилотних летјелица за мјерење радијских фреквенција (RF) и анализу перформанси на инсталацијама система комуникација, навигације и надзора (Communication, Navigation, Surveillance-CNS) те провјера из ваздуха RNP APCH AR поступака прилажења.

 

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA