О нама

О нама / 1
О нама / 2
О нама / 3
О нама / 4
О нама / 5
О нама / 6
О нама / 7
О нама / 8
О нама / 9
О нама / 10
О нама / 11
О нама / 12
О нама / 13
О нама / 14
О нама / 15
О нама / 16
О нама / 17
О нама / 18
О нама / 19
О нама / 20
О нама / 21

О нама

Оснивањем Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине (BHANSA), БиХ је осигурала услове за почетак преузимања контроле и управљања својим ваздушним простором.

BHANSA је основана 2009. усвајањем Закона о агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 43/09) као непрофитна и финансијски самостална институција са својством правне особе.

Сједиште BHANSA-е је у Мостару, а остале организацијске јединице су распоређене у Бања Луци, Сарајеву и Тузли.

Захваљујући заједничким напорима свих запослених, наших партнера и пријатеља, BHANSA је 13. новембра 2014. започела пружати услуге обласне контроле летења из Оперативне јединице Сарајево (ATCU I) у ваздушном простору Босне и Херцеговине до 10 000 метара висине (од FL 100 до FL 325).

Дана 04.децембра 2019.године иза поноћи Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ (BHANSA) преузела је потпуну контролу ваздушног саобраћаја у цијелокупном ваздушном простору Босне и Херцеговине, чиме је отворила ново поглавље у историји ваздухопловства БиХ.

Тим догађајем у потпуности је  реализована  Фаза II Стратегије развоја система за управљање ваздушним саобраћајем у БиХ (АТМ Стратегија БиХ), што у преводу значи да се потпуни надзор цијелог босанскохерцеговачког неба више не обавља из сусједних држава, већ из саме БиХ.

Законом је утврђено да се BHANSA финансира средствима оствареним на основу пружања услуга у ваздушној пловидби, које укључују:

  1. пружање услуга у управљању ваздушним саобраћајем,
  2. пружање комуникацијских, навигацијских и услуга надзора,
  3. пружање услуга аеронаутичког информисања,
  4. пружање метеоролошких услуга за ваздушну пловидбу,
  5. послове спасилачког координацијског центра у потрази и спасавању,
  6. стручно школовање и усавршавање особља за контролу ваздушне пловидбе,
  7. извоз и увоз за потребе Агенције,
  8. остале послове и операције који су у служби сигурног одвијања ваздушне пловидбе.

У обављању својих дјелатности BHANSA примјењује принципе и процедуре Међународне организације за цивилно ваздухопловство ( ICAO-а ) и Европске организације за сигурност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL) те државно законодавство које уређује област контроле летења.

BHANSA је цертификована као пружалац услуга у ваздушној пловидби и за обуку контролора ваздушног саобраћаја.

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA