Визија и мисија

Визија и мисија

Визија и мисија

Свој рад BHANSA заснива на досљедној примјени Стратегије за развој система управљања ваздушним саобраћајем Босне и Херцеговине, који спроводи у сарадњи са Дирекцијом за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине (BHDCA).

Визија

BHANSA има визију унапрјеђења нивоа својих услуга кроз удруживање и активну улогу у регионалном Функционалном блоку ваздушног саобраћаја Централне Европе (Functional Airspace Block Central Europe- FAB CE), али и кроз рад на хармонизацији и стандардизацији метода и поступака у управљању ваздушним саобраћајем у оквиру пројекта Јединственог европског неба (Single European Sky- SES).

Мисија

Мисија BHANSA-е је омогућити сигурно, ефикасно и брзо одвијање ваздушног саобраћаја, у свим фазама лета, управљањем ваздушним саобраћајем и пружањем услуга прилагођених захтјевима корисника европског ваздушног простора.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA