Центар за обуку

Центар за обуку

Центар за обуку

Центар за обуку особља контроле ваздушне пловидбе с ATC (Air Traffic Control) симулатором у Мостару је намијењен за стручно, теоријско и практично, оспособљавање, особља BHANSA-е које обавља оперативне послове из домена контроле ваздушне пловидбе. Оспособљавање је првенствено намијењено контролорима летења, flight-data асистентима те псеудопилотима.

Центар располаже са:

 • симулаторском салом са шест контролорских радних позиција (CWP);
 • псеудо-пилотском салом са четири псеудопилотске радне позиције (PP);
 • сервер салом;
 • мултимедијалном учионицом за 20 полазника.

У центру је инсталирана опрема DPS ManagAir произвођача Indra из Шпанјолске и VCS произвођача Frequentis из Аустрије, која је у потпуности идентична оперативном АТМ систему који је инсталиран у јединицама обласне контроле летења (Area Control Centre ACC) у Сарајеву и Бања Луци. ATC симулатор Aircon 2100, смјештен у Центру за обуку особља контроле ваздушне пловидбе, је систем који је у потпуности опремљен како би задовољио потребе за обуком оперативног особља BHANSA-е.

Активности Центра за обуку:

 • Обука особља – конверзијска и континуирана обука, извођење курсева освјежавања знања (refresher courses) као и обука за неуобичајене ситуације (Emergency training) особља укљученог у пружање услуга у ваздушном саобраћају, у обласној (ACC) и прилазној (APP) контроли лета.
 • Како би се достигли циљеви обуке, контролорске радне позиције (CWP) сервери на симулатору су истовјетни одговарајућим компонентама оперативног АТМ система.
 • Тестирања опреме с циљем пробних тестирања и развоја. ATC симулатор се користи као радна платформа за потребе модификовања тј. надоградње нових обиљежја система на живи оперативни АТМ систем. ATC симулатор је алат који у потпуности одговара наведеној сврси.

ATC симулатор се у сврху тестирања тј. валидације опреме користи за:

 • валидацију софтверских рјешења која ће се примјењивати у оперативном раду,
 • анализу структуре ваздушног простора и његових измјена, као и увођење нових типова авиона,
 • симулацију промјена на вањским интерфејсима са сусједним центрима контроле ваздушне пловидбе,
 • тестирање нових оперативних процедура.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA