Форме

Форме

Форме

У овај образац оригинатори уносе податке и истовремено потврђују вјеродостојност послатих података. Упутства за испуњавање обрасца доступнасу у АIC-у  у којем је објављен и сам образац. На полеђини обрасца наведене су све информације које се, према захтјевима ICAO Анекса 15, морају објавити у складу саAIRAC системом. Стога оригинатори података требају за планиране промјене из подручја своје одговорности, а које ће резултирати измјеном или допуном ваздухопловних информација, провјерити у табели на полеђини обрасца:
  • да ли је податак наведен у попису података који подлијежу објави путем AIRAC система,
  • датум ступања информације на снагу, те одговарајући датум до којег је АIS-у потребно доставити сирове податке.
Након тога, успоставља се контакт с АИС-ом и договара даљи ток припреме за објаву.

Приложени документи

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA