Друштвена одговорност

Друштвена одговорност

Друштвена одговорност

У свом раду менаџмент BHANSA-е руководи се принципима модерног корпоративног управљања, с посебним нагласком на констатном професионалном усавршавању запослених. Посебна пажња се посвећује развоју учинковитих интерних процедура, те примјени најновијих стандарда у пружању услуга корисницима.

Нит водиља свих активности је одговорно пословање, што се осигурава поштовањем закона и заштитом и развојем запослених, те њихових људских права, имовине и животне средине, али и стварањем хуманог и здравог радног окружења. У складу са захтјевима индустрије, BHANSA улаже додатне напоре у осигурању енергетске ефикасности у свим својим организацијским јединицама.

BHANSA подржава слободу удруживања и колективног преговарања између послодавца и запосленика. У складу с позитивним правним прописима у оквиру BHANSA-е дјелује Синдикат Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби, Синдикат контролора летења у БиХ, Удружење контролора летења у БиХ, те Удружење контролора летења Републике Српске. У процесу запошљавања нових кадрова BHANSA се руководи политиком једнаких прилика за све кандидате, поштујући у потпуности равноправност полова. Запошљавање младих професионалаца приоритет је кадровске политике BHANSA-е. Од свих запослених се очекује спремност за константан професионални развој, те поштовање врхунских професионалних стандарда у свакодневном обављању дужности.

Унапрјеђењем технологије рада, BHANSA настоји одговорити еколошким изазовима садашњице везаним за ублажавање глобалних климатских промјена. У том смислу настоји се утицати на смањење потрошње горива и емисије CO2 плинова на рутним правцима под контролом BHANSA-е, на чему предано радимо у сарадњи са партнерима у Функционалном блоку ваздушног саобраћаја Централне Европе (Functional Aispace Block Central Europe - FAB CE).

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA