Систем надзора

Систем надзора

Систем надзора

Услуга надзора ваздушног саобраћаја, коју пружа BHANSA, усклађена је с релевантним државним законима, стандардима Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) препорученом праксом, те EUROCONTROL-овом регулативом.

BHANSA тренутно располаже једним примарним и двјема секундарним надзорним радарима. Системи надзора, заједно са обученим особљем и уређеном регулативом, осигуравају редовне, тачне и поуздане информације о позицији авиона у зони одговорности обласне и прилазних контрола летења.

Примарни надзорни радар лоциран је на аеродрому у Сарајеву и има улогу да осигура прилазне радарске контроле летења на том аеродрому, те  да пружа помоћ јединици центра обласне контроле летења Сарајево, у њеној зони одговорности. Овај радар пружа и услугу надзора стања временских прилика за потребе прилазне контроле летења аеродрома у Сарајеву.

Секундарни надзорни радари су монопулсног типа (MSSR), а опремљени су за пружање Mode S услуге напредног нивоа (EHS). Лоцирани су тако да могу надзирати терминални ваздушни простор (Terminal Manoeuvring Area-TMA) Сарајево и подручје летних информација (Flight Information Region-FIR) Сарајево у рутном дијелу ваздушног простора.

Ради задовољења потребне сигурности надзора ваздушног саобраћаја у подручју летних информација Сарајево, користе се и радарски подаци сусједних даваоца услуга контроле ваздушне пловидбе (ANSP – Air Navigation Service Provider), из Хрватске и Србије.

Задаци имплементације напреднијих система и технологије рада, те непрестани рад на испуњавању заједничких циљева FAB CE-а и сусједних даваоца услуга контроле ваздушне пловидбе, обавеза је ваздухопловно-техничког особља BHANSA-е које се бави осигурањем услуге надзора ваздушног саобраћаја.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA