AIS БиХ

AIS БиХ

AIS БиХ

Служба за ваздухопловне информације (Aeronautical Information Services - AIS) пружа ваздухопловне информације потребне корисницима ваздушног простора Босне и Херцеговине. Ваздухопловно информисање је процес који обухвата прикупљање, иницијалну обраду, уређивање, форматирање, похрану и дистрибуцију ваздухопловних публикација у име државе БиХ. Цијели процес се обавља у координацији с оригинаторима ваздухопловних информација. AIS БИХ координише у раду стручних тијела EUROCONTROL-а из области ваздухопловног информисања (AIS)

Ваздухопловне информације/подаци дистрибуирају се у облику обједињеног пакета ваздухопловних информација (IAIP):

(AIP, AIP AMDT/SUP, AIC, NOTAM и PIB, Попис важећих NOTAM-а и листе провјере) те у другим публикацијама.

Процеси рада AIS-а прописани су одредбама Закона о ваздухопловству БиХ, Законом о агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ, те пратећим правилницима, стандардима и препорукама Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO) и Европске организације за сигурност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL).

Систем који AIS БиХ користи у свом раду је EAD (European AIS Database) европска база података.То је централизована база података која осигурава ваздухопловне информације свим корисницима ваздушног простора БиХ, поштујући захтјеве за квалитетом података и која уједно нуди интегрисана AIS рјешења пружаоцима услуга-провајдерима.

КОНТАКТИ

Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency (BHANSA) Aeronautical Information Service (AIS BiH)

Ортијеш бб, П.П.133 88 000 Мостар BOSNIA AND HERZEGOVINA Telephone: + 387 36 281 007; 446 254; 446 224 Telefax: + 387 36 446 261 E-mail [email protected]

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA