Cистем управљања квалитетом

Cистем управљања квалитетом

Cистем управљања квалитетом

BHANSA је користећи властите ресурсе, консултанску подршку, те искуства европских пружалаца услуга успоставила систем управљања квалитетом.

Континуираним радом на унапрјеђењу пословних процеса BHANSA потврђује своје опредјељење за потпуно испуњавање захтјева корисника својих услуга. Структура система управљања квалитетом је прилагођена организацији BHANSA-е, с циљем достизања постављених захтјева стандарда управљања квалитетом  ISO 9001.

С тим у вези, посебна пажња се посвећује:

  • документовању  свих пословних процеса који могу утицати на квалитет и сигурност услуга те њихову ефикасну примјену,
  • дефинисању и праћењу постављених циљева,
  • унапрјеђењу процеса који осигуравају ефикасно функционисање система,
  • периодичној провјери система управљања квалитетом.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA