Безбједност ваздушне пловидбе

Безбједност ваздушне пловидбе

Безбједност ваздушне пловидбе

Главни циљ политике сигурности у ваздушној пловидби BHANSA-е је у највећој могућој мјери смањити ризик од ваздухопловних несрећа и инцидената приликом пружања услуга.

BHANSA у свом раду посебно наглашава сигурност ваздушне пловидбе, у односу на комерцијалне притиске или ограничења. У Изјави о политици сигурности ваздушне пловидбе BHANSA-е наводи се како је сигурност (safety) једна од њених основних пословних функција. Сви нивои управљања, као и сви запослени у BHANSA-и одговорни су за достизање највишег степена сигурности ваздушне пловидбе.

Канцеларија за сигурност ваздушне пловидбе (safety) BHANSA-е је задужен за обављање послова и задатака који се односе на успостављање и одржавање Система за управљање сигурношћу - Safety Management System (SMS). Како би остварила задате циљеве сигурности у ваздушној пловидби, BHANSA је успоставила Систем управљања сигурношћу (Safety Management System - SMS) којим се спроводе активности које се системски утврђују и спроводе у циљу постизања прихватљивог нивоа сигурности.

Одбор за сигурност ваздушне пловидбе (Safety Committee - SC) је највише тијело сигурности ваздушне пловидбе BHANSA-е, које на стратешком нивоу разматра сва битна питања, прати спровођење и мјере које се предузимају ради побољшања сигурности ваздушне пловидбе на нивоу организације.

У организацијској структури BHANSA-е дјелују координатори за сигурност ваздушне пловидбе (Safety Coordinators- SCo) и Специјалисти сигурности ваздушне пловидбе (Safety Specialists-SS) који сарађују са Канцеларијом за сигурност ваздушне пловидбе по питањима спровођења Система за управљање сигурношћу ваздушне пловидбе.

Систем управљања сигурношћу ваздушне пловидбе BHANSA-е је заснован на примјени законских и подзаконских прописа БиХ, који су усклађени са стандардима и препорученим праксама Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) и прописима Европске уније – EU.

Основни референтни подзаконски пропис је Правилник о утврђивању опћих и посебних захтјева за пружатеље услуга управљања зрачним прометом, услуга у зрачној пловидби и других мрежних функција за управлјање зрачним прометом ("Службени гласник БиХ" број: 10/23)  којим се утврђују општи и посебни захтјеви за пружање услуга ваздушне пловидбе у ваздушном простору Босне и Херцеговине, а како би се осигурало сигурно, редовито и учинковито одвијање ваздушног саобраћаја.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA