BHNOF

BHNOF

BHNOF

Међународни NOTAM  уред БиХ (BHNOF) је смјештен у Сарајеву, у склопу Центра обласне контроле летења - Оперативна јединица Сарајево (BHACC/ATCU I). BHNOF обавља оперативне послове из области издавања, пријема, ажурирања и дистрибуције обавјештења летачима у подручју летних информација FIR (Flight Information Region- FIR), Сарајево. NOTAM је порука хитне оперативне природе чије је правовремено познавање неопходно особљу које учествује у припреми и извршењу летења, а односи се на: 
  • успостављање, стање или измјену ваздухопловног средства, службе и поступка,
  • настанак или постојање опасности.
 
NOTAM садржи информације које су:
  • привремене и кратког трајања (не дуже од три мјесеца),
  • привремене и дугог трајања, обрађене у виду кратке поруке,
  • сталне, али оперативно значајне измјене у виду кратке поруке.
 
BHNOF 
АЛЕЈА БОСНЕ СРЕБРЕНЕ 64,ALEJA BOSNE SREBRENE 64,
71000 САРАЈЕВО,
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ТЕЛЕФОН: +387 33 251 395 (на резервној локацији +387 33 779 150)
ТЕЛЕФАЏ: +387 33 251 385 (на резервној локацији +387 33 546 743)
AFS: LQBHYNYX
URL: www.bhansa.gov.ba
Радено Вријеме: 0-24h
 
 

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA