Управљање ваздушним саобраћајем

Управљање ваздушним саобраћајем

Управљање ваздушним саобраћајем

Одјељење за управљање ваздушним саобраћајем (Air Traffic Management – ATM), BHANSA-е задужен је за пружање оперативних услуга у ваздушном простору под својом надлежношћу.

АТМ обавља послове и задатке који се односе на

  1. израду спроведбено-техничких докумената и других прописа и аката из области технологије рада обласне, терминалне и прилазне контроле летења,
  2. програмско дефинисање обуке за контролоре летења и помоћно ваздухопловно особље,
  3. планирање ваздушног саобраћаја,
  4. организацију и употребу ваздушног простора,
  5. цивилно војну координацију у планирању, организовање и употребу ваздушног простора,
  6. анализу, планирање, симулацију и управљање токовима ваздушног простора,
  7. израду конвенционалних и просторних (PRNAV) навигацијских поступака,
  8. дизајнирање инструменталних и визуелних процедура за летење,
  9. обављање картографских послова за потребе BHANSA-е и
  10. вођење и анализу базе података о ваздухопловним препрекама у  надлежности BHANSA-е.

Представници АТМ-а BHANSA-е учествују у координацији и раду стручних тијела Европске организације за сигурност ваздушног саобраћаја (EUROCONTROL) из области управљања ваздушним саобраћајем.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA