BHANSA у бројевима

BHANSA у бројевима

BHANSA у бројевима

BHANSA тренутно има 488 запосленика.

Структура запосленика у BHANSA-и према степену стручне спреме, старости и полу приказана је у наредним дијаграмима и изражена у постотцима у односу на укупан број запосленика:

Организациона структура

Приликом израде организацијске структуре BHANSA-е водило се рачуна о функционалном и учинковитом обједињавању свих организацијских јединица задужених за управљање ваздушним саобраћајем у БиХ, а које су смјештене на различитим локацијама.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA