Проток ваздушног саобраћаја

Проток ваздушног саобраћаја

Проток ваздушног саобраћаја

Управљање протоком ваздушног саобраћаја (Air Traffic Flow Management – ATFM) је услуга успостављена у сврху постизања сигурног, редовног и учинковитог одвијања ваздушног саобраћаја, уз максимално кориштење капацитета контроле ваздушног простора.

У том смислу Одсјек за управљање токовима ваздушног саобраћаја  (ATFMU) обавља послове и задатке који се односе на израду анализа и симулација те максимализације учинковитости управљања протоком ваздушног саобраћаја у блиској сарадњи и координацији са стручним тијелима EUROCONTROL-а.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA