Закони и прописи

Закони и прописи

Закони и прописи

Законом о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 43/09) основана је Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ (BHANSA), као непрофитна и финансијски самостална институција, са својством правне особе.

Агенција је регистрована као правна особа Босне и Херцеговине те уписана у Регистар правних особа Босне и Херцеговине у Министарству правде БиХ, у складу са Законом о регистрацији правних особа која оснивају институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 37/03

Законом о Агенцији за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ је уређен њен дјелокруг рада, унутрашња организација, управљање, средства за рад, статус запослених те општи акти и друга питања значајна за рад BHANSA-е.

У свом раду BHANSA се руководи релевантним међународним конвенцијама и законодавством (Чикашка конвенција), те важећим државним законским оквиром, прописаним Законом о ваздухопловству Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број: 39/09).

У складу са Законом о BHANSA-и, њена управна тијела су Управа и Савјет.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA