Партнерске организације и компаније

Партнерске организације и компаније

Партнерство с кључним институцијама које регулишу област ваздушне пловидбе у Европи игра пресудну улогу у развоју техничких и људских капацитета BHANSA-е, као тренутно  најмлађег пружаоца  услуга у ваздушној пловидби у европском ваздушном саобраћају. Сарадња с овим институцијама остварена јекроз чланство Босне и Херцеговине у низу међународних организација, које се баве цивилном авијацијoм.
 
BHANSA у име државе Босне и Херцеговине учествује у раду Европске организације за сигурност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL), а унутар Међународне организације за цивилно ваздухопловство (ICAO) у свим подручјима везаним уз услуге у ваздушној пловидби.  Као национални пружалац услуга у ваздушној пловидби, BHANSA је чланица Удружења за контролу ваздушног саобраћаја (АТCA)
 
  • ICAO (Међународна организација за цивилно ваздухопловство) БиХ члан од 16. јануара 1993. Године  http://www.icao.int/Pages/default.aspx
  • ECAC (Европска конференција за цивилно ваздухопловство) БиХ члан од 27. септембра 2001. године. https://www.ecac-ceac.org/
  • EUROCONTROL (Европска агенција за сигурност ваздушне пловидбе) БиХ члан од 1. марта 2004. Године https://www.eurocontrol.int/
  • FAB CE (Функционални блок ваздушног простора Централне Европе) godine. од 5. маја 2011. године.  http://www.fab-ce.eu/
  • JAA (Заједничка ваздухопловна власт) од 03. децембра 2008. године као пуноправни члан https://www.jaato.com/
  • EASA (Европска агенција за сигурност у ваздухопловству)  https://www.easa.europa.eu/

FAB CE

FAB CE је успостављен у оквиру заједничке иницијативе седам земаља (Аустрије, Босне и Херцеговине Чешке, Хрватске, Мађарске, Словачке и Словеније) и пружаоца услуга у ваздушној пловидби у средњој Европи. Земље чланице су склопиле Споразум 2011. којем је БиХ приступила 05. маја 2011. године.

Успостављање девет функционалних блокова (Functional Airspace Blocks -FABs) ваздушног простора у Европи дио је иницијативе за стварање Јединственог европског неба (Single Europen Sky -SES). Циљ иницијативе је стварање јединственог европског ваздушног простора независног о државним границама, с нагласком на унапрјеђењу сигурности, учинковитости управљања трошковима и повећању капацитета, те смањењу кашњења у ваздушном саобраћају. Јединствено европско небо, између осталог, подразумијева и прекогранични сервис тј. пружање услуга у ваздушном простору неке друге државе, односно тржишно надметање пружаоца услуга у ваздушној пловидби у Европи, искључиво на основу критерија учинковитости. Ради се о тренутно најважнијој иницијативи која се спроводи под окриљем Европске комисије (EC) у подручју ваздушног саобраћаја у Европи.

Међу најважнијим задацима у сарадњи пружаоца услуга у ваздушној пловидби у FAB CЕ-у је израда заједничког петогодишњег Плана учинковитости (FAB CE Performance Plan) који обухвата управљање сигурношћу ваздушног саобраћаја, капацитетима, околином и трошковима. Сарадња се спроводи и на другим подручјима као што су школовање контролора летења, оптимизација услуга у циљу повећања учинковитости, усклађивање процеса модернизације техничких система у складу са захтјевима интероперабилности и сл.

www.fab-ce.eu

Чланице FAB Ce

Austro Control
https://www.austrocontrol.at/

BHANSA
http://www.bhansa.gov.ba/

Croatia Control
http://www.crocontrol.hr/

ANS CR Air Navigation Services of the Czech Republic
http://www.rlp.cz/

Hungaro Control
http://en.hungarocontrol.hu/

LPS SR Area Control Centre of Slovak Republic
http://www.vacc-slovakia.sk/

Slovenia Control
http://www.sloveniacontrol.si/

EUROCONTROL
Европска организација за сигурност ваздушне пловидбе (EUROCONTROL) један је од кључних партнера у успостављању потпуне контроле ваздушног простора БиХ од стране домаћих институција, те спровођењу Стратегије за развој система управљања ваздушним саобраћајем БиХ. Управо захваљујући експертизи стручњака EUROCONTROL-а , BHANSA је била у могућности предузети прве пионирске кораке у преузимању контроле над ваздушним простором Босне и Херцеговине.

EUROCONTROL пружа услуге управљања ваздушним саобраћајем ( Air Traff Menagmet -ATM), стручне услуге својим државама чланицама, ваздухопловним партнерима , те европским и међународним институцијама.

www.eurocontrol.int

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA