BHANSA нови партнер Универзитета у Мостару у креирању друштва знања

BHANSA нови партнер Универзитета у Мостару у креирању друштва знања / 1
BHANSA нови партнер Универзитета у Мостару у креирању друштва знања / 2
BHANSA нови партнер Универзитета у Мостару у креирању друштва знања / 3
BHANSA нови партнер Универзитета у Мостару у креирању друштва знања / 4
BHANSA нови партнер Универзитета у Мостару у креирању друштва знања / 5
BHANSA нови партнер Универзитета у Мостару у креирању друштва знања / 6

25. januar 2021. | Новости

BHANSA нови партнер Универзитета у Мостару у креирању друштва знања

Универзитет у Мостару и Агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби (BHANSA) потписали су  Споразум о сарадњи у циљу остваривања сарадње и заједничких интереса у научноистраживачкој дјелатности, трансферу знања и технологија, а у сврху заједничког креирања друштва знања. 

Споразумне стране су дефинисале начела дугорочне сарадње на пројектима истраживања, развоја и образовања из подручја дјелатности Универзитета, који могу значајно допринијети и успјешности остварења развојних планова BHANSA-е. 

„Универзитет у Мостару континуирано ради на повезивању с организацијама и институцијама које својим радом и дјеловањем помажу развоју Универзитета било као наставна база или у научноистраживачким пројектима. BHANSA као агенција за пружање услуга у ваздушној пловидби отвара нове могућности у истраживању контроле летења као сложеног технолошког процеса што је велики изазов за Универзитет и студијске програме. Драго нам је што с нашим партнером отварамо нове могућности нашим студентима, наставницима, али и дјелатницима BHANSA-е за сарадњу са Универзитетом“, нагласио је проф. др. Зоран Томић, ректор Универзитета у Мостару.

Сарадња ће се одвијати на свим подручјима од заједничког интереса, с нагласком на истраживачко-развојним пројектима и експертизама с циљем усавршавања техничко-технолошких рјешења у BHANSA-и из научних компетенција Универзитета,  пријави и реализацији заједничких истраживачко-развојних пројеката према домаћим и међународним изворима финансирања, образовању дјелатника BHANSA-е кроз специјалистичке семинаре, радионице, предавања, специјалистичке постдипломске и докторске студије, стручном и практичном усавршавању студената Универзитета у Мостару кроз студентске праксе, радионице, стручна предавања, семинаре и слично.

 „Изузетна нам је част и задовољство да је искорак ка успостављању сарадње Агенције за пружање услуга у ваздушној пловидби БиХ са научним институцијама везан управо за Универзитет у Мостару. Споразум доиста отвара бројне могућности сарадње међу нашим институцијама,  кроз размјену искустава и спровођење заједничких пројеката. Битан дио за нас свакако је и указати научној заједници на контролу летења као изузетно захтјеван технолошки процес који нуди бројне могућности за иновације, али и научна истраживања и осврте. Циљ нам је с једне стране обогатити наставни процес на Универзитету новим увидима из праксе, али и примијенити доказане научне методе у континуираној обуци наших запосленика. Ту је наравно и могућност заједничког аплицирања на различите пројекте, као и могућност пласирања иновација на страна тржишта. Искрено се надам да је ово почетак плодоносне сарадње и да ће Споразум у догледно вријеме резултирати конкретним и опипљивим резултатима на обострано задовољство“, истакао је Даворин Приморац, директор BHANSA-е. 

Сарадњом се подстичу нови облици преноса знања, као и даљи развој властитих капацитета, кориштењем најбољих националних, научних, иновацијских и образовних потенцијала.

Пратите нашу Фацебоок страницу

BHANSA Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine

Социјалне мреже

BHANSA - АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У ЗРАЧНОЈ ПЛОВИДБИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ИД 4227685650001
Ортијеш бб 88000 Мостар
Босна и Херцеговина
Тел: +387 36 281 000
Фаx: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Сва права задржана.
Израда и одржавање: KRAFTBIT

BHANSA