Nadležnost

Nadležnost

Nadležnost

Prostor nadležnosti FIC Banja Luka je lateralno područje letnih informacija (Flight Information Region – FIR) Sarajevo, a vertikalno prostor od zemlje do 9500 stopa iznad srednjeg nivoa mora, izvan zona aerodroma i završnih kontroliranih oblasti (GND - 9500 ft AMSL outside CTRs and TMAs). Radi se o nekontroliranom zračnom prostoru ili po kategorizaciji zračnog prostora od strane Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO), klasi „G“ zračnog prostora.

Tokom pružanja usluge letnih informacija, pilot na VFR (Visual Flight Rules) letu ima odgovornost za:

  • brižnu i temeljitu pripremu leta,
  • slušanje dostupnih radioemisija,
  • uspostavljanje radiokomunikacije, ako to smatra potrebnim za sigurno obavljanje leta,
  • javljanje pozivnog znaka zrakoplova, aerodroma odlaska i dolaska, pozicije, nivoa i planirane rute pri uspostavi radiokomunikacije,
  • kratka i jasna javljanja,
  • javljanje namjeravane promjene visine,
  • javljanje napuštanja kontrolisanog zračnog prostora,
  • javljanje namjeravanog ulaska u kontrolisani zračni prostor,
  • javljanje o napuštanju frekvencije, ako je radiokomunikacija bila uspostavljena.

Ako se od pilota, koji održava radiokomunikaciju s Centrom letnih informacija, zatraži uključenje transpondera na određeni kod i/ili mod, on ne smije smatrati da će zrakoplov biti kontrolisan ili razdvajan od drugog saobraćaja.

Naziv Centra letnih informacija je FIC Banja Luka (FIC – Flight Information Center), a pozivni znak servisa u radiotelefoniji je Banja Luka Information. Usluga će u periodu od 15. marta do 15. oktobra biti dostupna od 7 do 19 sati, a u periodu 16. oktobra do 14. marta od 9 do 15 sati po lokalnom vremenu (CET). Informacije o FIS-u možete pronaći u AIC A01/14.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA