Uprava

Uprava

Uprava

Imenovanje Uprave BHANSA-e provodi se u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH („Službeni glasnik BiH“, br.7/03 i 37/03). Upravu BHANSA-e čine direktor i dva zamjenika.

Direktor BHANSA-e je gospodin Davorin Primorac dok su zamjenici direktora gospodin  i gospodin Tomislav Marinković.

Davorin Primorac, direktor BHANSA-e

Sanjin Hadžiomerović, zamjenik direktora BHANSA-e

Tomislav Marinković, zamjenik direktora BHANSA-e

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA