Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

U svom radu menažment BHANSA-e se rukovodi principima modernog korporativnog upravljanja, s posebnim naglaskom na konstatno profesionalno usavršavanje uposlenih. Posebna pažnja se posvećuje razvoju efikasnih internih procedura te primjeni najnovijih standarda u pružanju usluga korisnicima.

Nit vodilja svih aktivnosti je odgovorno poslovanje, što se osigurava poštivanjem zakona i zaštitom i razvojem uposlenih, te njihovih ljudskih prava, imovine i životne sredine, ali i stvarenjem humanog i zdravog radnog okruženja. U skladu sa zahtjevima industrije, BHANSA ulaže dodatne napore u osiguranju energetske efikasnosti u svim svojim organizacijskim jedinicama.

BHANSA podržava slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja između poslodavca i uposlenika. U skladu s pozitivnim pravnim propisima, u okviru BHANSA-e djeluje Sindikat Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi, Sindikat kontrolora letenja u BiH, Udruženje kontrolora letenja u BiH te Udruženje kontrolora letenja Republike Srpske. U procesu zapošljavanja novih kadrova BHANSA se rukovodi politikom jednakih prilika za sve kandidate, poštujući u potpunosti ravnopravnost spolova. Zapošljavanje mladih profesionalaca prioritet je kadrovske politike BHANSA-e. Od svih uposlenih se očekuje spremnost za konstantan profesionalni razvoj, te poštivanje vrhunskih profesionalnih standarda u svakodnevnom obavljanju dužnosti.

Unapređenjem tehnologije rada, BHANSA nastoji odgovoriti ekološkim izazovima sadašnjice vezanim za ublažavanje globalnih klimatskih promjena. U tom smislu, nastoji se utjecati na smanjenje potrošnje goriva i emisije CO2 plinova na rutnim pravcima pod kontrolom BHANSA-e, na čemu predano radimo u saradnji sa partnerima u Funkcionalnom bloku zračnog saobraćaja Centralne Evrope (Functional Aispace Block Central Europe - FAB CE).

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA