Centar za obuku

Centar za obuku

Centar za obuku

Centar za obuku osoblja kontrole zračne plovidbe s ATC (Air Traffic Control) simulatorom u Mostaru je namijenjen za stručno, teorijsko i praktično osposobljavanje osoblja BHANSA-e koje obavlja operativne poslove iz domena kontrole zračne plovidbe. Osposobljavanje je prvenstveno namijenjeno kontrolorima letenja, flight-data asistentima te pseudopilotima.

Centar raspolaže sa :

 • simulatorskom salom sa šest kontrolorskih radnih pozicija (CWP);
 • pseudo-pilotskom salom sa četiri pseudopilotske radne pozicije (PP);
 • server salom;
 • multimedijalnom učionicom za 20 polaznika.

U centru je instalirana oprema DPS ManagAir proizvođača Indra iz Španjolske i VCS proizvođača Frequentis iz Austrije, koja je u potpunosti identična operativnom ATM sistemu koji je instaliran u jedinicama oblasne kontrole letenja (Area Control Centre ACC) u Sarajevu i Banjoj Luci. ATC simulator Aircon 2100, smješten u Centru za obuku osoblja kontriole zračne plovidbe je sistem koji je u potpunosti opremljen kako bi zadovoljio potrebe za obuku operativnog osoblja BHANSA-e.

Aktivnosti Centra za obuku:

 • Obuka osoblja – konverzijska i kontinuirana obuka, izvođenje kurseva osvježavanja znanja (refresher courses) kao i obuka za neuobičajene situacije (Emergency training) osoblja uključenog u pružanje usluga u zračnom saobraćaju, u oblasnoj (ACC) i prilaznoj (APP) kontroli leta.
 • Kako bi se dostigli ciljevi obuke, kontrolorske radne pozicije (CWP) serveri na simulatoru su istovjetni odgovarajućim komponentama operativnog ATM sistema.
 • Testiranja opreme s ciljem probnih testiranja i razvoja. ATC simulator se koristi kao radna platforma za potrebe modificiranja tj. nadogradnje novih obilježja sistema na živi operativni ATM sistem. ATC simulator je alat koji u potpunosti odgovara navedenoj svrsi.

ATC simulator se u svrhu testiranja tj. validacije opreme koristi za:

 • validaciju softverskih rješenja koja će se primjenjivati u operativnom radu,
 • analizu strukture zračnog prostora i njegovih izmjena, kao i uvođenje novih tipova zrakoplova,
 • simulaciju promjena na vanjskim sučeljima sa susjednim centrima kontrole zračne plovidbe i
 • testiranje novih operativnih procedura.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA