AIS BiH

AIS BiH

AIS BiH

Služba za zrakoplovne informacije (Aeronautical Information Services – AIS) pruža zrakoplovne informacije potrebne korisnicima zračnog prostora Bosne i Hercegovine. Zrakoplovno informisanje je process koji obuhvata prikupljanje, inicijalnu obradu, uređivanje, formatiranje, pohranu i distribuciju zrakoplovnih publikacija u ime države BiH. Cijeli proces se obavlja u koordinaciji s originatorima zrakoplovnih informacija. AIS BIH koordinira u radu stručnih tijela EUROCONTROL-a iz oblasti zrakoplovnog informisanja (AIS).

Zrakoplovne informacije/podaci distribuiraju se u obliku objedinjenog paketa zrakoplovnih informacija (IAIP):

(AIP, AIP AMDT/SUP, AIC, NOTAM i PIB, Popis važećih NOTAM-a i liste provjere) te u drugim publikacijama.

Procesi rada AIS-a propisani su odredbama Zakona o zrakoplovstvu BiH, Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, te pratećim pravilnicima, standardima i preporukama Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) i Evropske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL).

Sistem koji AIS BiH koristi u svom radu je EAD (European AIS Database) evropska baza podataka. To je centralizirana baza podataka koja osigurava zrakoplovne informacije svim korisnicima zračnog prostora BiH, poštujući zahtjeve za kvalitetom podataka i koja ujedno nudi integrirana AIS rješenja pružaocima usluga – provajderima.

KONTAKTI

| Bosnia and Herzegovina Air Navigation Services Agency (BHANSA) Aeronautical Information Service (AIS BiH)

| Ortiješ bb, P.P.133 88 000 Mostar BOSNIA AND HERZEGOVINA Telephone: + 387 36 281 007; 446 254; 446 224 Telefax: + 387 36 446 261 E-mail: [email protected]

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA