Sistemi nadzora

Sistemi nadzora

Sistemi nadzora

usluga nadzora zračnog saobraćaja, koju pruža BHANSA, usklađena je s relevantnim državnim zakonima, standardima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO), preporučenom praksom te EUROCONTROL-ovom regulativom.

BHANSA trenutno raspolaže jednim primarnim i dvama sekundarnim nadzornim radarima. Sistemi nadzora, zajedno sa obučenim osobljem i uređenom regulativom, osiguravaju redovne, tačne i pouzdane informacije o poziciji zrakoplova u zoni odgovornosti oblasne i prilaznih kontrola letenja.

Primarni nadzorni radar lociran je na aerodromu u Sarajevu i ima ulogu osigurati prilazne radarske kontrole letenja na tom aerodromu, te pružiti pomoć jedinici centra oblasne kontrole letenja Sarajevo u njezinoj zoni odgovornosti. Ovaj radar pruža i uslugu nadzora stanja vremenskih prilika za potrebe prilazne kontrole letenja aerodroma u Sarajevu.

Sekundarni nadzorni radari su monopulsnog tipa (MSSR), a opremljeni su za pružanje Mode S usluge naprednog nivoa (EHS). Locirani su tako da mogu nadzirati terminalni zračni prostor (Terminal Manoeuvring Area – TMA) Sarajevo i područje letnih informacija (Flight Information Region – FIR) Sarajevo u rutnom dijelu zračnog prostora.

Radi zadovoljenja potrebne sigurnosti nadzora zračnog saobraćaja u području letnih informacija Sarajevo, koriste se i radarski podaci susjednih davalaca usluga kontrole zračne plovidbe (ANSP – Air Navigation Service Provider) iz Hrvatske i Srbije.

Zadaci implementacije naprednijih sistema i tehnologije rada, te neprestani rad na ispunjavanju zajedničkih ciljeva FAB CE-a i susjednih davalaca usluga kontrole zračne plovidbe, obaveza je zrakoplovno-tehničkog osoblja BHANSA-e koje se bavi osiguranjem usluge nadzora zračnog saobraćaja.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA