Navigacija i procedure

Navigacija i procedure

Navigacija i procedure

Odsjek za navigaciju i procedure letenja (Procedure - PROC/KART) je zadužen za:

  • izradu konvencionalnih i prostorno-navigacijskih postupaka (Area navigation - RNAV),
  • dizajniranje instrumentalnih i vizuelnih procedura letenja,
  • obavljanje kartografskih poslova za potrebe BHANSA-e,
  • vođenje i analizu baze podataka o zrakoplovnim preprekama u nadležnosti BHANSA-e. 

Predstavnici PROC/KART BHANSA-e učestvuju u koordinaciji i radu stručnih tijela EUROCONTROL-a iz oblasti navigacije i procedura letenja.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA