BHANSA u brojevima

BHANSA u brojevima

BHANSA u brojevima

BHANSA trenutno ima 488 zaposlenika.

Struktura zaposlenika u BHANSA-i prema stepenu stručne spreme, te starosti i polu, prikazana je u narednim dijagramima i izražena u procentima u odnosu na ukupan broj zaposlenika:

Organizacijska struktura

Prilikom izrade organizacijske strukture BHANSA-e vodilo se računa o funkcionalnom i učinkovitom ujedinjavanju svih organizacijskih jedinica zaduženih za upravljanje zračnim prometom u BiH, a koje su smještene na različitim lokacijama.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA