Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

Zakoni i propisi

Zakonom o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 43/09) osnovana je Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), kao neprofitna i finansijski samostalna institucija, sa svojstvom pravnog lica.

Agencija je registrovana kao pravno lice Bosne i Hercegovine te upisana u Registar pravnih lica Bosne i Hercegovine u Ministarstvu pravde BiH, u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 37/03).

Zakonom o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH je uređen njezin djelokrug rada, unutrašnja organizacija, upravljanje, sredstva za rad, status zaposlenih, te opći akti i druga pitanja značajna za rad BHANSA-e.

U svom radu BHANSA se rukovodi relevantnim međunarodnim konvencijama i zakonodavstvom (Čikaška konvencija) te važećim državnim zakonskim okvirom, propisanim Zakonom o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/09).

U skladu sa Zakonom o BHANSA-i, njezina upravna tijela su su Uprava i Vijeće.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA