Vizija i misija

Vizija i misija

Vizija i misija

Svoj rad BHANSA zasniva na dosljednoj primjeni Strategije za razvoj sistema upravljanja zračnim saobraćajem Bosne i Hercegovine, koji provodi u saradnji sa Direkcijom za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA).

Vizija

BHANSA ima viziju unapređenja nivoa svojih usluga kroz udruživanje i aktivnu ulogu u regionalnom Funkcionalnom bloku zračnog saobraćaja Centralne Evrope (Functional Airspace Block Central Europe – FAB CE), ali i kroz rad na harmonizaciji i standardizaciji metoda i postupaka u upravljanju zračnim saobraćajem u okviru projekta Jedinstvenog evropskog neba (Single Eropean Sky – SES).

Misija

Misija BHANSA-e je omogućiti sigurno, efikasno i brzo odvijanje zračnog saobraćaja, u svim fazama leta, upravljanjem zračnim saobraćajem i pružanjem usluga prilagođenih zahtjevima korisnika evropskog zračnog prostora.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA