Vijeće BHANSA-e

Vijeće BHANSA-e

Vijeće BHANSA-e

Vijeće BHANSA-e imenuje Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministra komunikacija i saobraćaja BiH, na mandat od četiri godine. Djelokrug rada Vijeća BHANSA-e, između ostalog, uključuje nadziranje poslovanja i rada Uprave, donošenje Statuta (uz saglasnost Vijeća ministara), predlaganje godišnjeg programa rada i finansijskog plana te donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (uz saglasnost Vijeća ministara).

Trenutni saziv Vijeća BHANSA-e čine:

  • Sanja Škuletić-Malagić, predstavnik Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH
  • Martin Pažin, predstavnik Ministarstva odbrane BiH
  • Siniša Kurteš, predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH
  • Dušica Vidaković, predstavnik Vlade Republike Srpske
  • Arijana Huseinović-Ajanović, predstavnik Vlade Federacije BiH
  • Marin Raspudić, predstavnik Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA)

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA