Sistem upravljanja kvalitetom

Sistem upravljanja kvalitetom

Sistem upravljanja kvalitetom

BHANSA je koristeći vlastite resurse, konsultansku podršku, te iskustva evropskih pružalaca usluga uspostavila sistem upravljanja kvalitetom.

Kontinuiranim radom na unapređenju poslovnih procesa, BHANSA potvrđuje svoje opredjeljenje za potpuno ispunjavanje zahtjeva korisnika svojih usluga. Struktura sistema upravljanja kvalitetom je prilagođena organizaciji BHANSA-e, s ciljem dostizanja postavljenih zahtjeva standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001.

S tim u vezi, posebna pažnja se posvećuje:

  • dokumentovanju svih poslovnih procesa koji mogu utjecati na kvalitet i sigurnost usluga te njihovu efikasnu primjenu;
  • definisanju i praćenju postavljenih ciljeva;
  • unapređenju procesa koji osiguravaju efikasno funkcionisanje sistema;
  • periodičnoj provjeri sistema upravljanja kvalitetom.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA