BIHAN

BIHAN

BIHAN

BIHAN (BH Aeronautical Network) predstavlja operativnu zrakoplovnu telekomunikacijsku mrežu koja povezuje sve jedinice centara oblasne i prilazne kontrole leta, kao i udaljene lokacije, u jednu operativnu cjelinu. Kroz BIHAN mrežu se ostvaruje komunikacija i razmjena operativnih servisa sa susjednim centrima oblasne i prilazne kontrole letenja (Zagreb, Beograd, Dubrovnik, Podgorica, Budimpešta).
 
BIHAN mreža je realizovana kao komunikacijska mreža  sa dva operativna tehničko-tehnološka segmenta – Operativna TDM mreža (OP-TDM) i Operativna paketska mreža (OP-DATA).
 
1. Operativna TDM mreža koristi se za prenos sljedećeih operativnih servisa:
 • Operativna govorna komunikacija zemlja-zrak (A/G),
 • Operativna govorna komunikacija zemlja-zemlja (A/G),
 • Prenos neobrađenih radarskih podataka,
 • Razmjena radarskih podataka sa susjednim centrima oblasne kontrole letenja,
 • Podaci za nadzor i upravljanje za različite podsisteme (radar, primopredajnici, NMS...),
 • Govorna komunikacija za potrebe održavanja,
 • Veze sa vanjskim centrima i servisima.
2. Operativna paketska mreža koristi se za sljedećeih operativnih servisa:
 • Prenos DPS podataka (FDPS, SDPS, SNET),
 • Prenos neobrađenih i obrađenih radarskih podataka,
 • Razmjena radarskih podataka sa susjednim centrima oblasne kontrole letenja,
 • AFTN/AMHS,
 • AIS/EAD,
 • METEO podaci,
 • OLDI/FMTP razmjena,
 • Mreže za upravljanje i nadzor opreme.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA