Protok zračnog saobraćaja

Protok zračnog saobraćaja

Protok zračnog saobraćaja

Upravljanje protokom zračnog saobraćaja (Air Traffic Flow Management – ATFM) je usluga uspostavljena u svrhu postizanja sigurnog, redovnog i efikasnog odvijanja zračnog saobraćaja, uz maksimalno korištenje kapaciteta kontrole zračnog prostora.

U tom smislu, Odsjek za upravljanje tokovima zračnog saobraćaja  (ATFMU) obavlja poslove i zadatke koji se odnose na izradu analiza i simulacija te maksimalizaciju efikasnosti upravljanja protokom zračnog saobraćaja u bliskoj saradnji i koordinaciji sa stručnim tijelima EUROCONTROL-a.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA