Zrakoplovno tehnički sistemi

Zrakoplovno tehnički sistemi

Zrakoplovno tehnički sistemi

Operativna misija zrakoplovno-tehničkih sistema je omogućiti nesmetano, sigurno i redovno pružanje usluga zrakoplovne navigacije, te kontrolorima zračnog saobraćaja omogućiti siguran i pouzdan rad, pružajući im potrebne informacije.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA