Konkursi za posao

5. novembar 2022.

JAVNI OGLAS ZA IZBOR, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PRIJEM U RADNI ODNOS KONTROLORA ZRAČNOG SAOBRAĆAJA
Broj: 1-12-34-2-4251-1/22 Mostar, 01.11.2022. godine   Na osnovu člana 17. Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračn...

5. april 2022.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1-12-34-2-1633-1/22 Mostar, 1. 4. 2022. godine   Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovi...

16. novembar 2021.

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1-12-34-2-4198-1/21 Mostar, 12. 11. 2021. godine   Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovin...

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA