ATM procesni sistemi

ATM procesni sistemi

ATM procesni sistemi

Procesni sistemi upravljanja zračnim saobraćajem (ATM) predstavljaju računarski sistem podržan softverom posebne namjene, čije su osnovne funkcije: obrada radarskih podataka (SDPS), konverzija i distribucija radarskih podataka (RDCU), obrada podataka o letovima (FDPS), generisanje putanje leta zrakoplova i njezin prikaz na ekranu radne pozicije kontrolora zračnog saobraćaja (SDD), upozorenje o narušavanju sigurnosti razdvajanja zrakoplova, snimanja i reprodukcije prikupljenih i generisanih podataka (DRRF).

Ovaj sistem je smješten u jedinicama centra Oblasne kontrola letenja u Sarajevu i Banjoj Luci, te u Jedinici prilazne kontrole letenja Sarajevo.

Povezan je sa sistemima iste namjene susjednih davalaca usluga kontrole zračne plovidbe, razmjenom OLDI poruka i AFTN/AMHS mrežom.

Operativna sala je u jedinici centra Oblasne kontrole leta u Sarajevu.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA