Održan kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO]

Održan kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 1
Održan kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 2
Održan kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 3
Održan kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 4
Održan kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 5
Održan kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 6
Održan kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO] / 7

27. maj 2022. | Novosti

Održan kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO]

BHANSA je, u okviru aktivnosti na implementacije Uredbe Komisije (EU) 2017/373 оd 1. marta 2017. g. o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružaoce usluga upravljanja zračnim saobraćajem/pružaoce usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim saobraćajem i za njihov nadzor,  a u saradnji s EUROCONTROL-om, organizirala kurs Management and Oversight of Changes [SAF-CHG-INTRO].  

Navedeni kurs je održan u Mostaru u periodu od 16. do 19.5.2022. godine, a na istom je učestvovalo ukupno 24 polaznika, od kojih je 23 bilo iz BHANSA-e, kao i ANS inspektor BHDCA g. Dragan Petrović.

Kurs je proveo instruktor EUROCONTROL-a g. Jean – Michel de Rede.

Tokom ovog kursa  polaznici iz različitih organizacijskih jedinica BHANSA (kontrolori zračnog saobraćaja, specijalisti  u oblasti upravljanja zračnim prostorom i protokom zračnog saobraćaja, inženjeri, specijalisti za sigurnost zračne plovidbe, prognostičari, specijalisti  službe zrakoplovnog informiranja i obuke) upoznati su sa zahtjevima koji se odnose na upravljanje promjenama u ATM/ANS u kontekstu Uredbe 2017/373.  

Poseban naglasak je stavljen na odnos između upravljanja promjenama i provedbi procjena za  promjene u  ATM funkcionalnom sistemu te promjenama u metodologiji po Uredbi 2017/373 u odnosu na trenutno važeću metodologiju upravljanja promjenama. Sagledan je odnos pružaoca ATM/ANS usluga (BHANSA) s nadležnim  tijelom (BHDCA) od notifikacije do praćenja promjena.

Posebnu vrijednost kursu su dale praktične vježbe tokom kojih su uvježbavani postupci u slučajevima promjena koje se događaju u okviru djelokruga rada BHANSA-e kao pružaoca ATM/ANS usluga u BiH. 

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA