Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać

Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać / 1
Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać / 2
Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać / 3

20. juli 2022. | Novosti

Održan koordinacijski sastanak o realizaciji planiranih projekata - izgradnja budućih aerodroma Trebinje i Bihać

Dana 14. 7. 2022. godine u Glavnom uredu BHANSA-e u Mostaru održan je koordinacijski sastanak direktora BHANSA-e s predstavnicima SMATSA-e, Aerodroma Srbije, te upravama budućih aerodroma Trebinje i Bihać o realizaciji planiranih projekata - izgradnji budućih aerodroma Trebinje i Bihać.

Sastanku su, pored direktora BHANSA, g. Davorina Primorca i zamjenika direktora g. Tomislava Marinkovića, prisustvovali predstavnici SMATSA-e na čelu sa direktorom g. Predragom Jovanovićem, direktor Aerodroma Srbije g. Mihajlo Zdravković, direktor JP Aerodrom Bihać g. Anel Hadžić i direktor Aerodroma Trebinje g. Mladen Stanković.

Prezentirana je aeronautička studija Aerodroma Bihać u kojoj su obrađena pitanja procjene površina ograničenja prepreka i konceptualni dizajn konvencionalnih i PBN letnih procedura. G. Hadžić je upoznao učesnike sastanka s  planovima i aktivnostima na izgradnji Aerodroma Bihać. 

G. Mladen Stanković je prezentirao planove i aktivnosti na uspostavi Aerodroma Trebinje, a posebno je predstavio nacrt zoning plana područja posebne namjene Aerodroma Trebinje i idejno rešenje kontrolnog tornja Aerodroma Trebinje kao dijela projekta izgradnje aerodroma u Trebinju.  

G. Davorin Primorac je podržao planove i prijedloge za planirane projekte te istaknuo da je  BHANSA formirala timove za realizaciju aktivnosti po pitanju budućih aerodroma Trebinje i Bihać, kao i da po ovom pitanju ima kontinuiranu i uspješnu saradnju s Direkcijom za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA). Zahvalio je direktoru SMATSA-e na pomoći u izradi inicijalnog prijedloga za dizajn procedura leta na budućem Aerodromu Trebinje. U okviru svojih Zakonom propisanih nadležnosti, BHANSA će, nakon što BHDCA izda potvrdu aerodromskog operatora, pružati usluge u zračnoj plovidbi na aerodromima Trebinje i Bihać.   

Zaključeno je da će se međusobna saradnja nastaviti s praksom održavanja zajedničkih sastanaka, a u svrhu realizacije planiranih projekata pri čemu će BHANSA-a pružiti svu moguću pomoć  po pitanjima vezanim za pružanje usluga u zračnoj plovidbi na budućim aerodromima Trebinje i Bihać.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2022 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA