OBAVIJEST ZA KORISNIKE ZRAČNOG PROSTORA BIH – DONESENA NOVA PROCEDURA PROMJENE ORGANIZACIJE I STRUKTURE ZRAČNOG PROSTORA U FIR SARAJEVO

OBAVIJEST ZA KORISNIKE ZRAČNOG PROSTORA BIH – DONESENA NOVA PROCEDURA PROMJENE ORGANIZACIJE I STRUKTURE ZRAČNOG PROSTORA U FIR SARAJEVO

23. novembar 2022. | Novosti

OBAVIJEST ZA KORISNIKE ZRAČNOG PROSTORA BIH – DONESENA NOVA PROCEDURA PROMJENE ORGANIZACIJE I STRUKTURE ZRAČNOG PROSTORA U FIR SARAJEVO

Obavještavaju se korisnici zračnog prostora BiH da je Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH na svojoj 72. sjednici održanoj 8. 11. 2022. godine, uz prethodnu saglasnost Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH – MKIP BiH , Ministarstva odbrane BiH – MO BiH, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA i Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH – BHANSA, donio novu „Proceduru promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo“.  Sastavni dio Procedure je obrazac „Zahtjev za odobravanje promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo s Uputstvom za izradu procjene rizika za promjenu organizacije i struktura zračnog prostora u FIR Sarajevo“.

Zahtjev za odobravanje promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo uz procjenu rizika podnosi se BHDCA-i. Uz zahtjev i procjenu rizika, podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz o uplati administrativne takse za zahtjev i rješenje u iznosu od 5,00 KM i 15,00 KM, u skladu s instrukcijom koja je objavljena na službenoj web-stranici BHDCA. 

BHDCA razmatra zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te, ukoliko je potrebno, podnosiocu zahtjeva ostavlja rok za dopunu zahtjeva i/ili dostavljanje dokumentacije.  

Ukoliko BHDCA utvrdi da je zahtjev utemeljen, isti zajedno sa dokumentacijom dostavlja  BHANSA-i koja dostavlja mišljenje o utjecaju predložene promjene na sigurnost zračne plovidbe i pružanje usluga u zračnoj plovidbi. 

BHDCA razmatra mišljenje BHANSA-e, priprema nacrt rješenja kojega zajedno sa spisom dostavlja Komitetu za upravljanje zračnim prostorom BiH na daljnji postupak. 

Komitet razmatra nacrt rješenja i dostavljeni spis i daje preporuku BHDCA-i za donošenje rješenja o odobravanju zahtjeva, uz saglasnost MKIP BiH i MO BiH. U slučaju da Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i/ili Ministarstvo komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine ne daju suglasnost na nacrt rješenja, Komitet organizira posebnu tematsku sjednicu uzimajući u obzir razloge nedavanja saglasnosti i podneseni zahtjev, u svrhu analize razloga izostanka saglasnosti i davanja preporuka institucijama uključenima u postupak. U slučaju nemogućnosti usaglašavanja, Komitet obavještava BHDCA-u, koja postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravno postupanje Institucija Bosne i Hercegovine.

Ukoliko MKIP BiH i MO BiH daju saglasnost na preporuku Komiteta, BHDCA donosi rješenje o odobravanju promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo koje se dostavlja podnosiocu zahtjeva i originatoru radi objave u Zborniku zrakoplovnih informacija BiH – AIP BiH. 

(Ukoliko MKIP BiH i MO BiH daju saglasnost, BHDCA donosi rješenje o odbijanju zahtjeva na koje podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe  koja se u roku 15 dana od dana donošenja rješenja podnosi MKIP putem BHDCA. 

Procedura promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo se objavljuje u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ i na službenoj web-stranici MKIP BiH, MO BiH, BHDCA i BHANSA.

Procedura  promjene organizacije i strukture zračnog prostora u FIR Sarajevo s Uputstvom za izradu procjene rizika za promjenu organizacije i struktura zračnog  prostora u FIR Sarajevo se na web-stranici BHANSA-e nalazi u dijelu AMC informacije – Plan korištenja zračnog prostora zajedno sa saglasnostima MKIP BiH, MO BiH, BHDCA i BHANSA.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA