Natječaji za posao

14. studenoga 2023.

JAVNI OGLAS ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME U AGENCIJI ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1-12-34-2-4547-1/23 Mostar: 08.11.2023. godine   Na temelju članka 8.Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegov...

5. travnja 2022.

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA U AGENCIJU ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: 1-12-34-2-1633-1/22 Mostar, 1.4.2022. godine   Na osnovu Članka 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovin...

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA