O nama

O nama / 1
O nama / 2
O nama / 3
O nama / 4
O nama / 5
O nama / 6
O nama / 7
O nama / 8
O nama / 9
O nama / 10
O nama / 11
O nama / 12
O nama / 13
O nama / 14
O nama / 15
O nama / 16
O nama / 17
O nama / 18
O nama / 19
O nama / 20
O nama / 21

O nama

Osnivanjem Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), BiH je osigurala uvjete za početak preuzimanja kontrole i upravljanja svojim zračnim prostorom.

BHANSA je osnovana 2009. godine, usvajanjem Zakona o agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 43/09) kao neprofitna i financijski samostalna institucija sa svojstvom pravne osobe.

Sjedište BHANSA-e je u Mostaru, a ostale organizacijske jedinice su raspoređene u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli.

Zahvaljujući zajedničkim naporima svih uposlenih, naših partnera i prijatelja, BHANSA je 13. studenog 2014. započela pružati usluge oblasne kontrole letenja iz Operativne jedinice Sarajevo (ATCU I) u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine do 10 000 metara visine (od FL 100 do FL 325).

Ubrzano se radi na poduzimanju koraka i obuci kadrova kako bi se preuzela potpuna kontrola nad nebom BiH, te pružanje punog spektra usluga u zračnoj plovidbi i iznad 10 000 metara (FL 325).

Zakonom je utvrđeno da se BHANSA financira sredstvima ostvarenima na temelju pružanja usluga u zračnoj plovidbi, koje uključuju:

  1. pružanje usluga u upravljanju zračnim prometom,
  2. pružanje komunikacijskih, navigacijskih i usluga nadzora,
  3. pružanje usluga aeronautičkog informiranja,
  4. pružanje meteoroloških usluga za zračnu plovidbu,
  5. poslove spasilačkog koordinacijskog centra u potrazi i spašavanju,
  6. stručno školovanje i usavršavanje osoblja za kontrolu zračne plovidbe,
  7. izvoz i uvoz za potrebe Agencije,
  8. ostale poslove i operacije koji su u službi sigurnog odvijanja zračne plovidbe.

U obavljanju svojih djelatnosti BHANSA primjenjuje principe i procedure Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo ( ICAO-a ) i Europske organizacije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL) te državno zakonodavstvo koje uređuje oblast kontrole letenja.

BHANSA je certificirana kao pružatelj usluga u zračnoj plovidbi i za obuku kontrolora zračnog prometa.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 BHANSA - Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT