Posao u BHANSA-i

Posao u BHANSA-i

Posao u BHANSA-i

Upošljavanje mladih profesionalaca prioritet je kadrovske politike BHANSA-e. U procesu upošljavanja BHANS-a se rukovodi politikom jednakih prilika za sve kandidate, poštujući u potpunosti ravnopravnost spolova u procesu selekcije.

Posao u BHANSA-i podrazumijeva konstantan profesionalni razvoj uposlenika u skladu sa zahtjevima industrije zračnog prometa, pri čemu se nude brojne mogućnosti profesionalnog usavršavanja na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Od svojih uposlenika BHANSA očekuje poštovanje najviših profesionalnih standarda u obavljanju svakodnevnih dužnosti i zadataka.

Zaposleni u BHANSA-i ostvaruju svoja radna prava i obveze po Zakonu o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13)

U cilju kreiranja atmosfere suradnje i međusobnog poštovanja BHANSA je razvila i Etički kodeks kojeg su se u radu dužni pridržavati svi uposlenici.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA