Komunikacijski sustavi

Komunikacijski sustavi

Komunikacijski sustavi

Komunikacijski sistemi imaju ulogu pružanja sljedećih usluga:
  • Komunikacija zemlja/zrak – komunikacija između kontrolora leta i pilota;
  • Komunikacija zemlja/zemlja – komunikacija između susjednih centara kontrole leta;
  • Snimanje i reprodukcija govornih komunikacija;
  • Distribucija tačnog vremena;
  • Prenos OLDI, AFTN i МЕТЕО poruka.
Govorni komunikacijski sistemi su posebna hardversko – softverska rješenja namijenjena isključivo za rad sustava kontrole letenja. Sustavi su razvijani od strane renomiranih svjetskih proizvođača, INDRA, FREQUENTIS i THALES.
 
BHANSA je korištenjem svojih i iznajmljivanjem postojećih lokacija telekom operatera, uspostavila nekoliko VHF/UHF radio lokacija radi što bolje pokrivenosti VHF/UHF radio signalom.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA