Plan javnih nabava

Plan javnih nabava

2024. godina

Plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2024. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune Plana javnih nabava Agencije za 2024. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune II Plana javnih nabava Agencije za 2024. godinu možete preuzeti:

OVDJE

 

2023. godina

Plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2023. godinu možete preuzeti:

OVDJE

 

2022. godina

Plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2022. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune Plana javnih nabava Agencije za 2022. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune II Plana javnih nabava Agencije za 2022. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune III Plana javnih nabava Agencije za 2022. godinu možete preuzeti:

OVDJE

 

2021. godina

Plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2021. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune Plana javnih nabava Agencije za 2021. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune II Plana javnih nabava Agencije za 2021. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune III Plana javnih nabava Agencije za 2021. godinu možete preuzeti:

OVDJE

 

2020. godina

Plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2020. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune Plana javnih nabava Agencije za 2020. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune II Plana javnih nabava Agencije za 2020. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune III Plana javnih nabava Agencije za 2020. godinu možete preuzeti:

OVDJE

 

2019. godina

Plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2019. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjenjeni i dopunjeni plan javnih nabava Agencije za 2019. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune II Plana javnih nabava Agencije za 2019. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune III Plana javnih nabava Agencije za 2019. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune IV Plana javnih nabava Agencije za 2019. godinu možete preuzeti:

OVDJE

 

2018. godina

Plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2018. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjenjeni i dopunjeni plan javnih nabava Agencije za 2018. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune II Plana javnih nabava Agencije za 2018. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune III Plana javnih nabava Agencije za 2018. godinu možete preuzeti:

OVDJE

 

2017. godina

Plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2017. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjenjeni i dopunjeni plan javnih nabava Agencije za 2017. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjene i dopune II Plana javnih nabava Agencije za 2017. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Privremeni plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2017. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Odluku o usvajanju Privremenog plana javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2017. godinu možete preuzeti:

OVDJE

 

2016. godina

Plan javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2016. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Odluku o usvajanju Plana javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2016. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjenjeni i dopunjeni plan javnih nabava Agencije za 2016. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Odluku o izmjenama i dopunama Plana javnih nabava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za 2016. godinu možete preuzeti:

OVDJE

 

2015. godina 

Plan javnih nabava Agencije za 2015. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Izmjenjeni i dopunjeni plan javnih nabava Agencije za 2015. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Privremeni plan javnih nabava Agencije za 2015. godinu možete preuzeti:

OVDJE

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA