Služba letnih informacija BiH

Služba letnih informacija BiH

Služba letnih informacija BiH

Služba letnih informacija (FIS) BiH objedinjena sa Spasilačko-koordinacijskim centrom BiH (BHRCC) je operativno-tehnička služba koja administrativno objedinjuje zadatke dvije grupe poslova iz domena pružanja usluga u zračnoj plovidbi:

 • informisanje zrakoplova u letu – ATS (Air Traffic Services) od strane Centra letnih informacija i

 • poslove Spasilačko-koordinacijskog centra na vođenju i koordinaciji akcija traganja i spašavanja (Search and Rescue –SAR).

Služba je smještena u prostorijama Operativne jedinice Banja Luka (ATCU II).

Usluge letnih informacija predstavljaju dio operativnih usluga u zračnom saobraćaju u svrhu pružanja savjeta i infromacija potrebnih za sigurno, redovno i efikasno letenje u području letnih informacija (Flight Information Region – FIR) Sarajevo. Usluge letnih informacija pružaju se svim zrakoplovima na koje te informacije utječu, tj. za sve letove sa kojima je uspostavljena radiokomunikacija ili su na drugi način povezani s centrom letnih infomacija.

Centar letnih informacija (FIC) korisnicima pruža sljedeće usluge:

 • informacije o vremenu (SIGMET i AIRMET),

 • informacije o postojećem saobraćaju i opasnostima od mogućeg sudara u odnosu na druge zrakoplove,

 • informacije o promjenama i ograničenjima u korištenju radionavigacijskih sredstava,

 • informacije o promjenama u stanju na aerodromima (ako su pokriveni snijegom, ledom ili se nalaze pod vodom) kao i sredstvima i uređajima koji se koriste na aerodromu,

 • informacije o korištenju zračnog prostora u svrhu padobranskih, jedriličarskih, akrobatskih, protugradnih i ostalih aktivnosti koje koriste određeni zračni prostor,

 • informacije o ispuštanju radioaktivnih ili otrovnih supstanci u atmosferu i

 • informacije o drugim aktivnostima koje mogu utjecati na sigurno odvijanje zračnog saobraćaja.

Osnovna uloga Spasilačko-koordinacijskog centra BiH (BHRCC) je da u slučaju vanrednih zrakoplovnih događaja prima i procjenjuje informacije, donosi odluku o pokretanju, vodi i koordinira operacije traganja i spašavanja.

BHRCC je funkcionalni dio Službe traganja i spašavanja BiH, koju čine i:

 • spasilačke helikopterske jedinice,

 • zemaljske spasilačke jedinice i timovi,

 • organizacije koje pružaju usluge u zračnoj plovidbi,

 • certificirani aerodromi,

 • operatori, odnosno korisnici zrakoplova,

 • osobe koje su zaposlene u zrakoplovstvu ili aerodromima i drugim objektima zrakoplovstva.

FIS BiH

(FIC Banja Luka)

Aerodrom Banja Luka

78250 Laktaši

BOSNA I HERCEGOVINA

Telefon: + 387 51 337 561

E-mail: [email protected]

BHRCC

Aerodrom Banja Luka

78250 Laktaši

BOSNA I HERCEGOVINA

Telefon: + 387 51 337 563, 337 564,337 564, 337 565

Faks: + 387 51 337 566

Kratki SAR broj (negeografski): 1262

E-mail: [email protected]

Služba letnih informacija BiH

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA