Centar za obuku

Centar za obuku

Centar za obuku

Centar za obuku osoblja kontrole zračne plovidbe s ATC (Air Traffic Control) simulatorom u Mostaru je namijenjen za stručno, teorijsko i praktično, osposobljavanje, osoblja BHANSA-e koje obavlja operativne poslove iz domena kontrole zračne plovidbe. Osposobljavanje je prvenstveno namijenjeno kontrolorima letenja, flight-data asistentima te pseudo-pilotima.

Centar raspolaže sa:

  • simulatorskom dvoranom sa šest kontrolorskih radnih pozicija (CWP);
  • pseudo-pilotskom dvoranom sa četiri pseudo-pilotske radne pozicije (PP);
  • server dvoranom;
  • multimedijalnom učionicom za 20 polaznika

U centru je instalirana oprema DPS ManagAir proizvođača Indra iz Španjolske i VCS proizvođača Frequentis iz Austrije, koja je u potpunosti jednaka operativnom ATM sustavu koji je instaliran u jedinicama oblasne kontrole letenja (Area Control Centre ACC) u Sarajevu i Banja Luci. ATC simulator Aircon 2100, smješten u Centru za obuku osoblja kontrole zračne plovidbe, je sustav koji je u potpunosti opremljen kako bi zadovoljio potrebe za obukom operativnog osoblja BHANSA-e.

Aktivnosti Centra za obuku:

  • Obuka osoblja – konverzijska i kontinuirana obuka, izvođenje tečajeva osvježavanja znanja (refresher courses) kao i obuka za neuobičajene situacije (Emergency training) osoblja uključenog u pružanje usluga u zračnom prometu, u oblasnoj (ACC) i prilaznoj (APP) kontroli leta. Kako bi se dostigli ciljevi obuke, kontrolorske radne pozicije (CWP) serveri na simulatoru su istovjetni odgovarajućim komponentama operativnog ATM sustava.
  • Testiranja opreme sa ciljem probnih testiranja i razvoja. ATC simulator se koristi kao radna platforma za potrebe modificiranja tj. nadogradnje novih obilježja sustava na živi operativni ATM sustav. ATC simulator je alat koji u potpunosti odgovara navedenoj svrsi.

ATC simulator se u svrhu testiranja tj. ispravnosti opreme koristi za:

  • ispravnost softverskih rješenja koja će se primjenjivati u operativnom radu,
  • analizu strukture zračnog prostora i njegovih izmjena, kao i uvođenje novih tipova zrakoplova,
  • simulaciju promjena na vanjskim sučeljima sa susjednim centrima kontrole zračne plovidbe,
  • testiranje novih operativnih procedura.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA