Sustavi nadzora

Sustavi nadzora

Sustavi nadzora

Usluga nadzora zračnog prometa, koju pruža BHANSA, usklađena je s relevantnim državnim zakonima, standardima Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) preporučenom praksom, te EUROCONTROL-ovom regulativom.

BHANSA trenutno raspolaže jednim primarnim i dvama sekundarnim nadzornim radarima. Sustavi nadzora, zajedno s obučenim osobljem i uređenom regulativom, osiguravaju redovne, točne i pouzdane informacije o poziciji zrakoplova u zoni odgovornosti oblasne i prilaznih kontrola letenja.

Primarni nadzorni radar lociran je na zračnoj luci u Sarajevu i ima ulogu osigurati prilazne radarske kontrole letenja na toj zračnoj luci, te pružiti pomoć jedinici centra oblasne kontrole letenja Sarajevo, u njezinoj zoni odgovornosti. Ovaj radar pruža i uslugu nadzora stanja vremenskih prilika za potrebe prilazne kontrole letenja zračne luke u Sarajevu.

Sekundarni nadzorni radari su monopulsnog tipa (MSSR), a opremljeni su za pružanje Mode S usluge naprednog nivoa (EHS). Locirani su tako da mogu nadzirati terminalni zračni prostor (Terminal Manoeuvring Area-TMA) Sarajevo i područje letnih informacija (Flight Information Region-FIR) Sarajevo u rutnom dijelu zračnog prostora.

Zbog zadovoljenja potrebne sigurnosti nadzora zračnog prometa u području letnih informacija Sarajevo, koriste se i radarski podatci susjednih pružatelja usluga kontrole zračne plovidbe (ANSP – Air Navigation Service Provider) iz Hrvatske i Srbije.

Zadatci implementacije naprednijih sustava i tehnologije rada, te neprestani rad na ispunjavanju zajedničkih ciljeva FAB CE-a i susjednih pružatelja usluga kontrole zračne plovidbe, obveza je zrakoplovno-tehničkog osoblja BHANSA-e koje se bavi osiguranjem usluge nadzora zračnog prometa.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA