Vijeće BHANSA-e

Vijeće BHANSA-e

Vijeće BHANSA-e

Vijeće BHANSA-e imenuje Vijeće ministara BiH, na prijedlog ministra komunikacija i prometa BiH, na mandat od četiri godine. Djelokrug rada Vijeća BHANSA-e između ostalog uključuje, nadziranje poslovanja i rada Uprave, donošenje Statuta (uz suglasnost Vijeća ministara), predlaganje godišnjeg programa rada i financijskog plana te donošenje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta (uz suglasnost Vijeća ministara).

Trenutačni saziv Vijeća BHANSA-e čine:

  • Radivoje Pajić, predstavnik Ministarstva komunikacija i prometa BiH
  • Danijel Nikolić, predstavnik Ministarstva obrane BiH
  • Dado Šarić, predstavnik Ministarstva financija i trezora BiH
  • Dušica Vidaković, predstavnik Vlade Republike Srpske
  • Edhem Bičakčić, predstavnik Vlade Federacije BiH
  • Haris Medošević, predstavnik Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA)

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2023 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA