Upravljanje zračnim prometom

Upravljanje zračnim prometom

Upravljanje zračnim prometom

Odjel za upravljanje zračnim prometom (Air Traffic Management – ATM), BHANSA-e zadužen je za pružanje operativnih usluga u zračnom prostoru pod svojom nadležnošću.

ATM obavlja poslove i zadatke koji se odnose na:

  1. izradu provedbeno-tehničkih dokumenata i drugih propisa i akata iz oblasti tehnologije rada oblasne, terminalne i prilazne kontrole letenja,
  2. programsko definiranje obuke za kontrolore letenja i pomoćno zrakoplovno osoblje,
  3. planiranje zračnog prometa,
  4. organizaciju i uporabu zračnog prostora,
  5. civilno-vojnu koordinaciju u planiranju, organiziranju i uporabu zračnog prometa,
  6. analizu, planiranje, simulaciju i upravljanje tijekovima zračnog prometa,
  7. izradu konvencionalnih i prostornih (PRNAV) navigacijskih postupka,
  8. dizajniranje instrumentalnih i vizualnih procedura za letenje,
  9. obavljanje kartografskih poslova za potrebe BHANSA-e
  10. vođenje i analizu baze podataka o zrakoplovnim preprekama u nadležnosti BHANSA-e.

Predstavnici ATM-a BHANSA-e sudjeluju u koordinaciji i radu stručnih tijela Europske organizacije za sigurnost zračnog prometa (EUROCONTROL) iz oblasti upravljanja zračnim prometom.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA