Javne nabave

Javne nabave

BHANSA kao državna institucija Bosne i Hercegovine u nabavi sredstava potrebnih za svoj rad primjenjuje odredbe Zakona o javnim nabavama BiH (Služ. Glasnik BiH 39/14)

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA