Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom

BHANSA je koristeći vlastite resurse, konzultantsku podršku, te iskustva europskih pružatelja usluga uspostavila sustav upravljanja kvalitetom.

Kontinuiranim radom na unapređenju poslovnih procesa BHANSA potvrđuje svoje opredjeljenje za potpuno ispunjavanje zahtjeva korisnika svojih usluga. Struktura sustava upravljanja kvalitetom je prilagođena organizaciji BHANSA-e, sa ciljem dostizanja postavljenih zahtjeva standarda upravljanja kvalitetom ISO 9001.

S tim u vezi, posebna pažnja se posvećuje:

  • dokumentiranju svih poslovnih procesa koji mogu utjecati na kvalitet i sigurnost usluga te njihovu učinkovitu primjenu
  • definiranju i praćenju postavljenih ciljeva
  • unapređenju procesa koji osiguravaju učinkovito funkcioniranje sustava
  • periodičnoj provjeri sustava upravljanja kvalitetom.

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA