Mediji i društvene mreže

Mediji i društvene mreže

Služba za odnose s javnošću BHANSA-e u svom radu se rukovodi odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, broj: 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11.) na temelju kojeg je razvijen i Vodič za pristup informacijama.
 
Poštujući princip transparentnosti i prava javnosti na informacije, a nakon prijema Vašeg zahtjeva, naša Služba za odnose s javnošću će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na sva Vaša pitanja vezana uz naše aktivnosti u BiH.
 
Kontakt
Rade Zucić, stručni suradnik za odnose s javnošću i Web BHANSA-e
[email protected]
+ 387 36 446 259
+ 387 63 438 155

Rade Zucić, stručni suradnik za odnose s javnošću i Web BHANSA-e
 

Posjetite nas i na društvenim mrežama

Facebook:
Twitter:
YouTube:
Instagram:

Društvene mreže

BHANSA - AGENCIJA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE

ID 4227685650001
Ortiješ bb 88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 281 000
Fax: +387 36 281 010

Copyright © 2020 - 2024 BHANSA. Sva prava pridržana.
Izrada i održavanje: KRAFTBIT

BHANSA